Bevisstgjøring av egne følelser,
reaksjoner og handlinger
Hva er gestaltterapi?
Les mer

Gestaltterapi er støtte til endring!

Bergram Gestaltterapi tilbyr samtaleterapi for deg som vil

  • bli mer bevisst egne følelser, tanker og handlinger.
  • endre noe men ikke vet helt hva?
  • komme til endring men ikke helt vet hvordan.
  • stå trygt i en endring.
  • finne ut mer om hva du kan endre og hvilke valg du har.
  • utforske den mest hensiktsmessige måten å være deg på i dine omgivelser.
  • slippe å sitte alene med tankene

Mine tilbud

Gratis innledendende samtale (30 min)

Terapitime (60 min)

Digital terapitime (60 min)

Vandreprat (ca 60 min)

Artikler og bøker

Her finner du lenker til nyttige artikler og bøker om gestaltterapi.