Hva er gestaltterapi?

Kort forklart er det støtte til endring. Vi mennesker endrer oss hele livet, og vi er alltid i kontakt med noe eller noen rundt oss. Dette påvirker oss – og vi påvirker omgivelsene våre. 

En endring skjer idet vi går fra noe til noe annet:

  • endring i omgivelser
  • endring i omgangskrets
  • fysisk endring
  • psykisk endring

Noen ganger kommer endringer som kastet på oss. Helt plutselig, ut av det blå. Eller de sniker seg innpå og inntar en plass i livet uten at vi skjønte hvordan det skjedde eller hvordan vi skal forholde oss til det.

Bevisstgjøring av tanker, følelser og handlinger er et godt verktøy på veien til forståelse – til endring.

En endring kan også være noe vi ønsker oss eller higer etter. Et handlingsmønster vi gjerne skulle endret. En tankemåte, en væremåte, holdninger og verdier. Det hender vi sitter fast i noe også og ikke kommer til endring alene.  

Ordet «gestalt» kommer fra tysk og betyr «å gi form til noe» eller «hvordan noe har form».

Gestaltterapi er en helhetlig, humanistisk retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene våre. Vi jobber med å støtte klienten i å bli oppmerksom på egne følelser, reaksjoner og opplevelser – hvem vi er i relasjon til andre og omgivelser, hvordan vi påvirker og påvirkes.

Gestaltterapi fokuserer på å øke din bevissthet (vi kaller det varhet) om det du opplever her og nå, og å hjelpe deg til å mestre din tilværelse på en mer hensiktsmessig måte. Det er en humanistisk tilnærming som har fokus på det relasjonelle mellom individer og omgivelser – jeg-du og jeg-det. Gestaltterapi bruker samtaler, kroppsbevissthet og utforskning for å hjelpe deg med å forstå og endre de uhensiktsmessige mønstrene og tankene som hindrer deg i å leve et mer tilfredsstillende liv. 

Terapien har et holistisk syn på mennesket, og det å jobbe med hele personen – ikke bare symptomene – er avgjørende for å oppnå endring og vekst. Gestaltterapi passer for alle som ønsker å utforske og forstå sine relasjoner til seg selv, sin historie og omgivelsene rundt dem, og som ønsker å oppnå endring og større selvinnsikt i livet slik det er akkurat nå.

 

Hvordan - ikke hvorfor

Gestaltterapeutiske metoder er opptatt av hvordan det er å leve med det vi har med oss. «Hvorfor?» er et spørsmål vi ikke har så mye fokus på. Dette gjør vi først og fremst gjennom samtale og utforskning for å øke din bevissthet rundt hvordan du påvirker og påvirkes av det du står i. 

Siden starten på 1950-tallet har gestaltterapeuter verden over forsket seg frem til teorier og metoder som forener det vi i dag vet om sammenhenger mellom kropp og tanker, mellom psyke og soma. Gestaltterapi er etterhvert godt etablert i samspill med andre former for samtale- og psykoterapi. Også innen ledelsesutvikling og coaching er gestaltterapeutiske metoder godt kjent og anvendt, for eksempel gjennom Solstrandprogrammet og ulike anvendelser for å nå FN’s Inner Development Goals (IDG).

Fortolkning og analyse, som er vanlig i mange terapeutiske retninger, er ikke en del av gestaltterapeutisk metode.  Gestaltterapi er mer opptatt av å finne ut av hvordan enn hvorfor. Sammen jobber vi for at du skal finne det som er mest hensiktsmessig for deg i ditt liv.

Det betyr at jeg legger mine antagelser, fortolkninger og fordommer vekk i møte med deg. Som terapeut er jeg opptatt av å finne ut hva som fungerer eller ikke for deg – sammen med deg. Jeg har ingen oppskrift eller gode råd å komme med, og heller ingen garantier eller lovnader. Vi jobber med det du har med deg, det du er opptatt av. Kanskje vi  fokuserer på sanser og fornemmelser for å finne ut av hva ditt behov er her og nå?  

Det kan hende jeg inviterer deg til å utforske noe kreativt gjennom tegning, stolarbeid eller kroppslige bevegelser. Jeg inviterer, men du bestemmer om du synes det høres interessant ut eller ikke. Vi gjør ikke noe du ikke føler deg trygg på – eller er klar til å utfordre deg selv på.

Kreativ tilpassing er noe vi mennesker er eksperter på – vi tilpasser oss miljøet rundt oss forbløffende kjapt. Det er hensiktsmessig i situasjonen, men når den kreative tilpasningen blir et mønster så vi «alltid» reagerer på en gitt måte kan det oppstå uhensiktsmessige konsekvenser for oss. Når vi tilnærmer oss mønsteret på ulike måter kan vi åpne opp for en forståelse av hvilken hensiktsmessighet det en gang hadde for oss, og hvordan vi kan endre på ting for å gjøre det like hensiktsmessig her og nå.

Innimellom jobber jeg også psykoedukativt. Det betyr at jeg forklarer noe om psykologiske sammenhenger og fysiologiske reaksjoner slik at du kan få en økt forståelse for hva du opplever. Når vi forstår hvordan kroppen reagerer blir det ofte mindre skremmende, og vi kan ta tak i hva som gjør at reaksjonene oppstår.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å gå i dialog med andre behandlere rundt deg. Dette gjøres i så fall alltid i samråd med deg, og jeg er underlagt taushetsplikt. Skulle det være nødvendig med støtte fra psykolog eller psykiater vil jeg informere deg om dette og henvise deg videre hvis du samtykker til det.