Foto: Nico Hagen, South Coast Creative

Line Bergram Aas

Jeg er under utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo der jeg fullfører en bachelor. En del av terapeut-utdanningen er å ta imot klienter mens jeg studerer – en slags turnustjeneste som gestaltterapeutstudent – frem til jeg er ferdig uteksaminert sommeren 2025. Som student er jeg under kontinuerlig veiledning av godkjente veiledere ved NGI.

Født i 1973, tidligere utdannet skuespiller og akademiker med lang arbeidserfaring fra ulike sektorer og bransjer. I tillegg har jeg livserfaring som arbeidsufør, kroniker og gründer. Bergenser med 25 års fartstid på Sørlandet, stolt mamma og motorsyklist.

Selv har jeg i flere år nytt godt av gestaltterapi både alene og i noen runder som tilleggsbehandling sammen med ordinær kognitiv behandling hos psykolog/psykiater.

Som student og medlem av Norsk Gestaltterapeutforening er jeg forpliktet til å ta imot veiledning fra godkjent veileder MNGF både under og etter endt utdannelse. Dette er med på å kvalitetssikre vår terapeutiske relasjon. Ved behov samarbeider jeg også med fastlege og psykolog/psykiater. 

Alt terapeutisk arbeid er underlagt taushetsplikt og klientopplysninger oppbevares i henhold til lover og forskrifter.

Mine erfaringsområder:

  • Livsendringer og -utfordringer
  • Stress og mestring
  • Sorg/tap
  • Relasjonsutfordringer
  • Å leve med kronisk sykdom
  • Eksistensialistiske spørsmål
  • Grubling og tankekaos
  • Angst
  • Depresjon

Her er en film fra NRK (2018) om terapeututdanningen ved Norsk Gestaltinstiutt Høyskole i Oslo.

Vikram Kolmannskog er nå (fra 2022) professor ved NGI.