Min livsvei inneholder en mengde endringer. Noen har jeg valgt selv, andre har kommet til meg. Noen har skjedd over tid, andre har plutselig meldt seg. Endringer kommer i uendelig mange former. De fleste endringer har jeg stått greit i alene, men noen ganger har jeg trengt støtte for å komme gjennom på best mulig måte. 

Hva mener jeg når jeg snakker om endringer? Jeg mener overganger, fra noe til noe annet. Jamen vi endrer oss jo hele tiden uten at vi er klar over det også? Ja, det gjør vi. Men de endringene vi blir klar over – de gjør også noe med oss. Eller vi blir klar over at det har skjedd en endring ved at vi kjenner oss annerledes enn før. Hvordan ble det sånn? Hvorfor gjorde jeg det? Hvordan havnet jeg her? Hva skjer med meg nå?

Vi kan søke endring også, bevisst eller ubevisst. Kjenne på en uro etter å ville noe mer – ikke være helt tilstede i her og nå. Eller bli utbrent i det vi står i fordi det er energikrevende og det er vrient å komme til den endringen som må til for å finne balanse i hverdagen. 

Endring og valg henger tett sammen. Noen ganger velger vi helt bevisst en endring. Det påvirker både oss og de rundt oss. Eller vi blir påvirket av at noen i vår relasjon endrer seg, og vi må endre oss sammen. I takt med – eller ikke.

Noen endringer kommer uten at vi velger dem. Noe vi trenger å forstå hvordan vi kan leve med. Eller en situasjon vi tilpasser oss på best mulige måte. Å tilpasse seg er også å endre seg.

Gestaltterapi har metoder for å stå i og komme gjennom en endring på best mulige måte. Eller for å stå i et valg og bevisstgjøre deg i det som er mest hensiktsmessig for deg å velge.

Hvis du legger merke til at jeg ikke har kommet med et eneste eksempel på endring her så har du helt rett. Jeg kunne ramset opp, men velger bevisst å la være. For det som er eksempler på endring for meg kan være noe helt annet for deg. Det jeg ønsker er å støtte deg i din endring når du trenger det. Erfaringsområdene mine er likevel også hint til hvilke endringer jeg selv har gått gjennom i livet – med gestaltterapi som viktig ledsager.